ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου:
«The politicization of European integration in the Greek public discourse, 1975-2017»
Αντικείμενο έργου:

 Κωδικοποίηση άρθρων εφημερίδων, συμβολή στη δημιουργία και την ανάλυση της βάσης δεδομένων, επικουρικό έργο στη διενέργεια συνεντεύξεων και συμβολή στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/12/2019