ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ/ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” ενημερώνει εργαζόμενους – ασφαλισμένους στο ΙΚΑ αλλά και ανέργους – περιστασιακά εργαζόμενους ότι το Νοέμβριο θα υλοποιηθούν δύο εγκεκριμένα επιδοτούμενα / αμειβόμενα προγράμματα κατάρτισης, με εκπαιδευτικό επίδομα € 200 (€5 * 40 ώρες κατάρτιση).

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

-  Δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά (English Communication Skills)

- Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing Communication Skills)

Έτσι, οι εργαζόμενοι και άνεργοι κάθε ηλικίας αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής ειδίκευσης χωρίς κόστος – αντίθετα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
Η κατάρτιση λαμβάνει χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, κατά κανόνα καθημερινές απογεύματα μετά τις 6 μ.μ. και λήξη 21:45.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΔΒΜ2 “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” (Αρ. αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000002).
 
Στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 η ΑΚΤΟ Κατάρτιση προτίθεται να υλοποιήσει τα κάτωθι σεμιναριακά προγράμματα:
 
 English Communication Skills
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους που έχουν βασικές γνώσεις αγγλικών και επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά τις προφορικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σεμινάριο επικοινωνίας, που αξιοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μάθησης, όπως το παιχνίδι ρόλων και ο καταιγισμός ιδεών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία στα Αγγλικά στους τομείς της πώλησης, του εμπορίου, του τουρισμού, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αλλά και της καθημερινότητας.
Διάρκεια: 40 ώρες
 
Digital Marketing Communication Skills
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους που έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής και επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα social media (facebook, instagram, linkedin κλπ). Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σεμινάριο ψηφιακής επικοινωνίας, που αξιοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μάθησης, όπως το παιχνίδι ρόλων και ο καταιγισμός ιδεών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ευχέρειας στην ψηφιακή επικοινωνία στα social media στους τομείς της οικονομίας, της πώλησης, του εμπορίου, του τουρισμού, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αλλά και της καθημερινότητας.
Διάρκεια: 40 ώρες
 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
  •  Εργαζόμενους, ασφαλισμένους με ΙΚΑ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις με 1 έως και 49 άτομα προσωπικό 
  •  
  • Ανέργους που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (δηλ. άνεργοι που διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια κατά το 2017, χωρίς να συμπληρώνουν περισσότερα από 175 ένσημα στον ίδιο εργοδότη)