ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας δύο μηνών, συνολικά 42 ατόμων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
15/11/2019 - 25/11/2019