ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΤΕΣ
07 - 09 Νοεμβρίου 2019
Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ)
 διοργανώνει το 
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Το Συνέδριο έχει τίτλο 
«Σύστημα Υγείας και Γήρανση Πληθυσμού» και τα θέματα που θα συζητηθούν χωρίζονται σε 5 βασικές διαστάσει: τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις οργανωτικές, τις τεχνολογικές και τις ιατρο-νοσηλευτικές

Το 21ο  Συνέδριο είναι διεπιστημονικό και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες επαγγελματιών υγείας.

Η διεξαγωγή του 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Management Υπηρεσιών Υγείας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Γεροντολογικής & Γηριατρικής Εταιρείας  Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts