ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - DISCUSS LEARNING 2019: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019/Ώρα:09.30-17.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η IDEC ΑΕ διοργανώνει υπό την αιγίδα του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
την 1η διακρατική ημερίδα «Discuss Learning 2019» με θέμα:
 «Επαγγελματική εκπαίδευση και Επιχειρήσεις: Διαμορφώνοντας τους εργαζόμενους του αύριο» 

Σκοπός της ημερίδας είναι αρχικά η ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της Μάθησης με Βάση την Εργασία (Work Based Learning) και η παρουσίαση νέων τάσεων και τεχνικών στην ΜΒΕ.

Η Μάθηση με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) ή Work Based Learning στα Αγγλικά, ορίζεται ως η μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στην εργασιακή εμπειρία (ΣΕΒ, 2015)
 Μέσω της ΜΒΕ, οι σπουδαστές αποκτούν ένα σύνολο ικανοτήτων, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλότερη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα εξοπλίζονται με δεξιότητες που τους βοηθούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην όλο και περισσότερο μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα.

Βασική συνιστώσα για την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων της ΜΕΒ είναι η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων. Τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολύπλευρα και συντελούν γενικότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Με την συμμετοχή τους στην παροχή ΜΒΕ, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανάπτυξη της καινοτομίας (UNESCO, 2012).

Η ημερίδα θα συμβάλλει στην αποτύπωση και κατανόηση των νέων προοπτικών της Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) σηματοδοτώντας τον επαναπροσδιορισμό των οριζουσών της. Παράλληλα θα πυροδοτήσει καινοτόμες δράσεις, μέσω της αναδιαμόρφωσης των στάσεων και απόψεων της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με το ρόλο της ΜΒΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την κοινωνία, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα απονεμηθεί σε επιχειρήσεις με καλές πρακτικές εφαρμογής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης/μαθητείας, το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Μαθητεία, του Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus+, «Return on Investment (ROI) of Work Based Learning ad Apprenticeships»

 
Stanley Hotel
Οδυσσέως 1, Αθήνα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts