ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019/Ώρα:09.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:
 «Ενισχύοντας την Ισότητα των φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία»

 Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου κοινότητας πολιτικής για την εφαρμογή της προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) για την ισότητα των φύλων.

Η εκδήλωση θα προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε θέματα ισότητας φύλων. 

Ειδικότερα, η εκδήλωση θα εξετάσει ζητήματα όπως ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε φορείς και χρηματοδότες έρευνας, ο ρόλος των χρηματοδοτών έρευνας στην ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία. 

Τέλος, η στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω διερεύνηση τρόπων και εργαλείων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕθνικό ίδρυμα Ερευνών 
Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας