ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019/Ώρα:09.00-15.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης  Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.  στα  πλαίσια του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Περιφέρεια Αττικής,  υλοποιεί  την Πράξη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία. ΚΕΑ-ΑΜΕΑ».
 
Στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης  διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση - Δράσεις και Μέτρα  για την Απρόσκοπτη Κοινωνική τους Ένταξη»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
03/06/2019
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 και να την αποστείλετε 
στο email: kea-amea@cosmotemail.gr 
ή στο fax: 210 – 2832550 Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
 Αμφιθέατρο Downtown Campus