ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Τρίτη 04 Ιουνίου 2019/Ώρα:17.00
 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
 διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο:
 "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Πρώιμη Ηλικία"

Η ημερίδα θα αναδείξει μεθοδολογίες, πρακτικές, και εμπειρίες για την καλύτερη ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο στην τάξη
Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές να προβάλουν τον πολιτισμικό πλούτο της οικογένειας τους όπως αυτός αναδεικνύεται από παραδόσεις όπως η επιλογή ονόματος και η ιστορία της οικογένειας. 
Επιπλέον το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε βιωματικό σεμινάριο σχεδιασμού δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μικρά παιδιά προσχολικής ή αρχικής σχολικής ηλικίας.
 
Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου MUTUAL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το 2016 μέχρι το 2019.
 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου στη διεύθυνση https://igorrazbornik.wixsite.com/mutual. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα
 Πολυχώρος Τσαλαπάτα