ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σάββατο 20 Απριλίου 2019
Ώρα:09.15
Η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία και η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής  
διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
 «Πρόωρος Τοκετός»

 Ο πρόωρος τοκετός και οι συνέπειες της προωρότητας στη νεογνική ηλικία και στη μετέπειτα ζωή παραμένουν μείζονα προβλήματα της σύγχρονης Ιατρικής. Η προωρότητα ευθύνεται για το 75% της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας αλλά και για επακόλουθες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 

Παρά την αναγνώριση των ομάδων υψηλού κινδύνου, την κατανόηση πολλών πτυχών της αιτιοπαθογένειας και την χρήση πρωτοκόλλων πρόληψης και φαρμακευτικής αγωγής, η συχνότητα του πρόωρου τοκετού παραμένει σχεδόν αμετάβλητη – και σε ορισμένες περιπτώσεις αυξημένη σαν συνέπεια κυρίως των πολυδύμων κυήσεων

Υπάρχει όμως σημαντική βελτίωση στην επιβίωση των πρόωρων νεογνών και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της προωρότητας

 Παράλληλα με τη χρήση προβλεπτικών δεικτών έχει βελτιωθεί η έγκαιρη και ορθή αναγνώριση των κυήσεων με αυξημένο κίνδυνο προσφέροντας τη δυνατότητα προληπτικών ή αποτρεπτικών παρεμβάσεων. 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα νεώτερα δεδομένα αλλά και οι καθιερωμένες κλινικές πρακτικές στην αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού
 

 Μέγαρο Ντορέ
Αίθουσα «Συμπόσιο»
Ζωγράφου 3, Ηράκλειο Κρήτης
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts