ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 6 Απριλίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Ώρα:09.00-16.00
 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:
 «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων - Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας»
Η Ημερίδαν έχει σκοπό την παρουσίαση βασικών παιδαγωγικών προϋποθέσεων και αρχών για την υποδοχή και ένταξη παιδιών προσφύγων στην τυπική εκπαίδευση, την ανάδειξη καλών πρακτικών διεθνώς, την παρουσίαση των επιμορφωτικών και υποστηρικτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4 με τίτλο «Επιμορφωτικές Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης προσφύγων» και τέλος τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της Δράσης 4 με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι ο προβληματισμός, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τον ρόλο της σχολικής κοινότητας  στην καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής και εκπαιδευτικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά των προσφύγων.
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
11/04/2019 & Ώρα:11.00π.μ
  

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts