ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 2019: "ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Πέμπτη 04 Απριλίου 2019/Ώρα:10.00-21.00
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι μεταβολές που επέρχονται στα αμέσως επόμενα χρόνια στις αγορές εργασίας αναμένεται να είναι ραγδαίες, ως συνεπακόλουθο της υψηλής τεχνολογίας και ειδικότερα της εισβολής της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στην οικονομική παραγωγή και στον τομέα των υπηρεσιών

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μεγάλα δεδομένα και η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών πλατφορμών μαζικής χρήσης χαρακτηρίζουν την 4η βιομηχανική επανάσταση και αρχίζουν να καθορίζουν την ισχύ των εθνικών οικονομιών

 Τούτο καθιστά απαραίτητη την αποτελεσματική προσαρμογή των θεσμών, καθώς και τη διασφάλιση και την ενίσχυση των πυλώνων της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, με στόχο τη διατήρηση των εθνικών κοινωνικών συμβολαίων και ενός ανοικτού, συνεργατικού κόσμου

 Είναι ισχυρή η πεποίθησή μας ότι το κοινό όραμα για μια περιεκτική ψηφιακή κοινωνία προϋποθέτει την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας και του δημοσίου διαλόγου.
 
Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται το 
3ο συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ 
για το Ψηφιακό Μέλλον, υπό το ΤΕΕ και το ΕΚΚΕ, 
και τη στενή συνεργασία της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις με θέμα:
«Εργασία, οικονομία και δημόσιες πολιτικές στην εποχή της αυτοματοποίησης»

Στο συνέδριο που θα συμμετέχουν περισσότεροι από 30 ειδικοί, περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:
 
(α) Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις 
της Αυτοματοποίησης και των Νέων, «Εκθετικών» Τεχνολογιών
 
(β) Δημόσιες Πολιτικές και Νέες Τεχνολογίες: 
Ανιχνεύοντας τη Δημόσια Παρουσία στο Μέλλον
 
(γ) Ψηφιακή Εξέλιξη και Κράτος
 
(δ) Ψηφιακή Εξέλιξη και Επιχειρείν
 
(ε) Όρια Κράτους και Αγοράς στην Ψηφιακή Εποχή

Αμφιθέατρο του ΤΕΕ 
Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts