ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟ IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΤΟ IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»
 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση των έργων 
«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 3 ERASMUS+ 2014-2020 για τον τομέα της ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 
και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2018-2020»


 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (HEAD OF NATIONAL AGENCY) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (GENERAL ADMINISTRATION OFFICER)

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (COORDINATOR OF ERASMUS+/YOUTH PROJECTS)

 • 3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (PROJECT SUPPORT OFFICER ERASMUS+/YOUTH)

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (COORDINATOR OF EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECTS)

 • 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (PROJECT SUPPORT OFFICER OF EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COORDINATOR OF HORIZONTAL SERVICES)

 • 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICER)

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (IT/ADMINISTRATIVE OFFICER)

 • 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (COORDINATOR OF INFORMATION AND COMMUNICATION)

 • 3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (INFORMATION AND COMMUNICATION OFFICER)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
01/04/2019