ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019/Ώρα:09.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Παράρτημα ΕΜΠ, η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
 «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και Διά Βίου Μάθηση - ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες»

Η διοργάνωση της ημερίδας είναι μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Aκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) συνιστά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών στον 21ο αιώνα, ως απάντηση στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (ψηφιακή κοινωνία, νέες επαγγελματικές ικανότητες, δημογραφικό, παγκόσμιος ανταγωνισμός, οικονομική κρίση)
 Παράλληλα, και ο 4ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών αποβλέπει σε «διασφάλιση καθολικής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών ΔΒΜ για όλους»

Η Ανοικτή Εκπαίδευση (ΑΕ) συνεισφέρει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των παραπάνω, με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) και τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: οι ΑΕΠ, λόγω των ιδιοτήτων τους, συνδράμουν τα εξ αποστάσεως Ιδρύματα στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Μη Τυπικής, Άτυπης και Τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν, στο σύνολό της, την ποιότητα της διδασκαλίας/μάθησης.

Η Ημερίδα, οργανωμένη σε 4 ενότητες, στοχεύει στην αναζήτηση και ανάδειξη του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Βιβλιοθηκών στη Διά Βίου Μάθηση, κυρίως με την ανάπτυξη και διάθεση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικούΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts