ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ: "Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 29 - 30 Μαρτίου 2019
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Η Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)
διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Εγκεφαλικών Βλαβών: 
"Η Ολιστική Νευροψυχολογική Προσέγγιση" 
2nd Brain Injury Conference: The Holistic Neuropsychological Approach

Οι επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας και αναπηρίας σε παιδιά και ενήλικες. Μόνο το 2012 από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι έχουν νοσηλευθεί σε κρατικά νοσοκομεία 37.000 περιστατικά με επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες.

Οι επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες συνοδεύονται από μια πληθώρα συμπτωμάτων , όπως κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, γνωστικά ελλείμματα, αλλαγές στη συμπεριφορά και στο συναίσθημα, που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργικότητα, την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική επανένταξη.

 Η αποκατάσταση των επακόλουθων της επίκτητης εγκεφαλικής βλάβης είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη και σφαιρική παρέμβαση και υποστήριξη του ατόμου και του οικείου περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά, ο αριθμός των ατόμων που παραμένουν στο περιθώριο 5 χρόνια μετά από την εγκεφαλική βλάβη στην ΕΕ υπερβαίνει τα 6,200,000 και κάθε χρόνο αυξάνεται.

Στα πλαίσια των 10 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών, η ΕΛΕΠΑΠ διοργανώνει ένα διήμερο συνέδριο, που θα εστιάζεται στα χρόνια προβλήματα των επίκτητων εγκεφαλικών βλαβών. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα γνωστικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά ελλείμματα, στη δυσκολία της αυτοεπίγνωσης, της αποδοχής και της επανένταξης και στον τρόπο που προσεγγίζονται μέσω του μοντέλου της ολιστικής νευροψυχολογικής αποκατάστασης.

Καταξιωμένοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές στον τομέα της Νευροψυχολογίας και της Ολιστικής Αποκατάστασης και επανένταξης, πλαισιωμένοι από Έλληνες επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν, τα αποτελέσματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην αποκατάσταση και επανένταξη των ατόμων με επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, με εισηγητικές ομιλίες, κλινικά παραδείγματα και αμφίδρομη συζήτηση με το ακροατήριο.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ιατρούς αποκατάστασης, νευροχειρουργούς, νευρολόγους, παιδονευρολόγους, ψυχιάτρους, παιδοψυχίατρους, ιατρούς εργασίας, εντατικολόγους, νευροψυχολόγους, ψυχολόγους, ειδικούς θεραπευτές

 Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 103, Αθήνα https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts