ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Ώρα:10.00-18.00
 ΗΜΕΡΙΔΑ: 
"Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί θ’ αναπτύξουν :

α. Το γεγονός ότι η κοινή ανατροφή αναδύεται ως κανόνας τόσο στις οικογένειες με δύο γονείς όσο και μετά τον τυχόν χωρισμό / διαζύγιο,

β. Τη σημασία των ευθυνών έναντι των "δικαιωμάτων"

γ. Η ιδέα ότι η κοινή ανατροφή παιδιών είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και αυτό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.

Μεταξύ των ομιλητών :

1. Jennifer Harman: 
Η γονική αποξένωση ως μορφή ενδοοικογενειακής οικογενειακής βίας. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή και τις επιπτώσεις στον αποξενωμένο γονέα, με πρακτική εφαρμογή για τις κρατικες πολιτικές και την πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

2. Edward Kruk: 
Η γονική αποξένωση ως μορφή συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή γονέα και του της επίδρασής του στο παιδί, με πρακτική εφαρμογή στις κρατικές πολιτικές και στην πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

3. Vittorio Vezetti: Τα οφέλη της κοινής ανατροφής παιδιών για τη σωματική και ψυχική υγεία του γονέα και του παιδιού και οι αρνητικές επιπτώσεις της ΓΑ στη σωματική και ψυχική ευημερία των γονέων και των παιδιών.

4. Malin Bergstrom: 
Η επίδραση της κοινής ανατροφής παιδιών στην ευημερία των παιδιών και των γονέων στη Σουηδία και η αποτελεσματικότητα της κοινής ανατροφής παιδιών στην πρόληψη της ΓΑ. Περιορισμός της επικοινωνίας: πώς η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας επηρεάζει τα παιδιά και τη δυναμική στις οικογένειες.

Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικός Συντονισμός: 
International Counsel on Shared Parenting - ICSP, CSP Greece – Σύλλογος Συνεπιμέλεια.


ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138, ΑΘΗΝΑ
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts