ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019/Ώρα:10.30π.μ
Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα:
«Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πράσινων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις» που θα πραγματοποιηθεί  στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE
 Στην ενημερωτική εκδήλωση θα συμμετέχουν οι εταίροι του προγράμματος: Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας «ΚΕΔΕ» και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

    Η ενσωμάτωση και προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον αστικό σχεδιασμό.
  
  Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών για τον περιορισμό των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
   
 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.
   
 Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου γα τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές.
  
  Η ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των αστικών χώρων πρασίνου σε κλιματικά προβλήματα των πόλεων.
 
   Η ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων - σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης - σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.
  
  Η διατήρηση της βιοποικιλότητας του αστικού οικοσυστήματος και η βελτίωση των οικοτόπων για είδη πανίδας και χλωρίδας στις πόλεις.
   
 Η προώθηση της ενσωμάτωσης της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και λοιπές αντίστοιχες δράσεις.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Δημαρχείο Αμαρουσίου 
  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι  https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts