ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

21 - 22 Φεβρουαρίου 2019
 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εταίρος του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan‐Mediterranean Region ‐ HELIX», που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, καλεί εκπροσώπους συλλογικών φορέων του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο διήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο:
"Capacity-building for umbrella organisations"που θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις στο πλαίσιο του παραδοτέου D.5.2.4 «Capacity-building for umbrella organisations»

 Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν

Η μεταφορά, διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων θα καλυφθεί από το πρόγραμμα και δεν θα επιβαρύνει τους συμμετέχοντες
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
13/02/2019