ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ e-GOVERNMENT FORUM: "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019/Ώρα:08.30π.μ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ e-GOVERNMENT FORUM:
 "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν ανατρεπτικά τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία, έχοντας καταστήσει τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών, ως έναν από τους βασικούς όρους ανάπτυξης επιβίωσης για τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Η αναμόρφωση των υφιστάμενων Διοικητικών Δομών για ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος σε συνθήκες οικονομικής στενότητας και συνεχούς περιστολής των δημοσίων δαπανών, είναι εφικτή μόνο μέσα από τις νέες δυνατότητες που δίνονται με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στις κρατικές διοικητικές δομές.


 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts