ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
προκηρρύσει την πλήρωση 5 θέσεων Ειδικών Εισηγητών στην κεντρική υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ στην Αθήνα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης (ΠΕ) για τα γνωστικά αντικείμενα:

  •  1 ΠΕ-ΝΟΜΙΚΗΣ
  • 1 ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  •  1 ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
    ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
  • 1 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/02/2019 - 13/03/2019