ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019/Ώρα:16.30-20.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, SEERC (South-East European Research Centre) διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:
«Ζητήματα ανήλικης θυματοποίησης και προεκτάσεις στην ποινική διαδικασία - Προσέγγιση, αξιολόγηση αναγκών, διαχείριση περιπτώσεων»
 
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου E-PROTECT (Enhancing PROtection of Children – vicTims of crime), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grant Agreement No. 760270)

 Αποστολή του E-PROTECT είναι η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών-θυμάτων εγκληματικότητας, μέσα από την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα του ανήλικου θύματος, καθώς και την ισχυροποίηση του δικτύου παιδικής προστασίας στην ελληνική επικράτεια

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως σε νομικούς, δικαστικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, στις αστυνομικές αρχές και γενικότερα σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα της παιδικής προστασίας, αλλά και στο ευρύ κοινό που εκδηλώνει ενδιαφέρον για το ζήτημα της ανήλικης θυματοποίησης και την αντιμετώπιση αυτής στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα

 Dοmotel Xenia Volos
  Πλαστήρα 1, Βόλος

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts