ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

ΟΜΙΛΙΑ "BIG DATA & BUSINESS INTELLIGENCE"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019/Ώρα:16.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College
 διοργανώνει Ομιλία με θέμα: 
«Managers who think like Data Scientists - How Business Intelligence is transforming enterprise decision making»

Τα μεγάλα δεδομένα είναι γύρω μας. 

Κάθε μέρα, 2,5 πεντάκις εκατομμύρια bytes δεδομένων δημιουργούνται, με το 90% αυτών των δεδομένων μόνον τα δύο τελευταία χρόνια

 Η ανάγκη της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης τέτοιων δεδομένων υπερβαίνει τις μέχρι τώρα παραδοσιακές μεθόδους εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο Divani Caravel Hotel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts