ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
αναοινώνει την Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο:
 «Πολιτική και Εκλογική Κοινωνιολογία»

 Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την επιστημονική μελέτη των σύγχρονων θεωρητικών και εμπειρικών κατευθύνσεων στο πεδίο της πολιτικής και εκλογικής κοινωνιολογίας
 Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2018

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts