ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. 
 προτίθεται να δημιουργήσει:

- ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 
(Μέλοι ΔΕΠ / ΕΠ / ΕΕΠ ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών)

- ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
(Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. , κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

- ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Εκπαιδευτικοί Δ.Ε.) 

για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών στις τρεις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα Μητρώα:
 
α) Συντονιστών Προγραμμάτων Σπουδών
 
β) Εμπειρογνωμόνων Προγραμμάτων Σπουδών 

γ) Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
08/01/209 - 15/02/2019