ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. 
 προτίθεται να δημιουργήσει:

- ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 
(Μέλοι ΔΕΠ / ΕΠ / ΕΕΠ ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών)

- ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
(Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. , κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

- ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Εκπαιδευτικοί Δ.Ε.) 

για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών στις τρεις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα Μητρώα:
 
α) Συντονιστών Προγραμμάτων Σπουδών
 
β) Εμπειρογνωμόνων Προγραμμάτων Σπουδών 

γ) Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
08/01/209 - 15/02/2019