ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - EKKE
ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «SoDaNeT In Action»


 1 ΝΟΜΙΚΟΣ
 Πτυχίο νομικής
 Μεταπτυχιακό στη νομική
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας


1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πτυχίο θετικών επιστημών (στατιστικής ή μαθηματικών ή εφαρμοσμένων μαθηματικών ή
οικονομικών)
 Μεταπτυχιακό θετικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών με χρήση
προηγμένων στατιστικών μεθόδων.
Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/01/2019