ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Κ.Ε.Θ.Ι. 
 ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: 
«PEGASUS-Addressing the Gender Pension Gap in Greece - ΠΗΓΑΣΟΣ: Προσεγγίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
07/01/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Κ.Ε.Θ.Ι. 
 ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
 «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
07/01/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts