ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για εκτέλεση εργασίας με σύμβαση έργου διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 2 μήνες για την κάλυψη 8 θέσεων ειδικών συνεργατών, με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκτίμηση της νοσηρότητας των εξεταζόμενων παιδιών, συμμετοχή στην ομάδα διεξαγωγής της έρευνας στο πεδίο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»

1 Πτυχίουχος Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής - Ειδικότητα στην Παιδιατρική

 1 Πτυχίουχος Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής - Ειδικότητα στην Πνευμονολογία


 1 Πτυχίουχος Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής - Ειδικότητα στην Γενική Ιατρική

  2 Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής

 1 Πτυχίουχος Νοσηλευτικής

 2 Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
17/12/2018