ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο),
συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 07/01/2019
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts