ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
07 & 08 Δεκεμβρίου 2018
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΠΓΝΙ και του Γ.Ν. Χατζηκώστα
διοργανώνουν το
 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή καινοτόμων κλινικών πρακτικών μέσα από την εφαρμογή πρότυπων ποιότητας στον χώρο της υγείας, αλλά και στην Νοσηλευτική κλινική πρακτική.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, ερευνητές και φοιτητές στο χώρο της υγείας, διοικητικούς υπαλλήλους που ασχολούνται στο πεδίο της ποιότητας, καθώς επίσης σε στελέχη των γραφείων εκπαίδευσης και ποιότητας των Νοσοκομείων της χώρας. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), προφορικές ανακοινώσεις και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου, που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 •  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην Δημόσια Υγεία
 •  Εφαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην Υγεία
 • Πιστοποίηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας – κλινική διακινδύνευση
 • Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση
 • Σύγχρονη Νοσηλευτική Διοίκηση
 • Πληροφοριακά συστήματα στη χρήση των Υπηρεσιών Υγείας
 • Evidence-based nursing (Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική)
 •  Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Δεοντολογία – Βιοηθική
 •  Διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση κρίσεων

 

uhi.gr
 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
 Αγίας Μαρίνας 55, Ιωάννινα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts