ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

HMEΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018/Ώρα:10.00 πμ
 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας – ΚΕΘΙ
και το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο
«Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας
των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή
και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή
των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών»,
συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
«Γύρισε σελίδα - Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες»

isotita.gr

 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Αμφιθέατρο “Κοσμάς Ψυχοπαίδης”
Πειραιώς 211, 177 78 – Ταύρος


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts