ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018/Ώρα:10.00-14.00
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) 
διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:
 "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" 

Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και διοργανώνεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ενδυνάμωση-ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019» που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με την υπ' αριθμ πρωτ. Φ2.1/74214/17102018/Δ7 έγκριση του ΥΠΠΕΘ.

Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. έχοντας πιστοποιηθεί ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας από τη Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα αναπτυχθεί σε 15 τουλάχιστον σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και θα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που αποτελούν τους τρεις βασικούς  άξονες μιας σχολικής κοινότητας.

Ως προς το περιεχόμενό του, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας τους αλλά και σε θέματα παιδικής και εφηβικής προστασίας μέσα από την προσέγγιση ευπαθών ομάδων
Η δράση εστιάζει στην αρχική έγκαιρη παρέμβαση και την παραπομπή των ομάδων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως παιδιά με ειδικές ικανότητες, παιδιά προσφύγων, ανέργων, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα με απώτερο στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών και την ενεργητική συμμετοχή μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και επαιδευτικών σε μια αντίστροφη δυναμική αλυσίδα προαγωγής της ισότητας, της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία κρίνεται απολύτως αναγκαία η διασφάλιση αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής προστασίας για ανήλικους που έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα εγκατάλειψης, οικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμίας παροχής της απαιτούμενης φροντίδας τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβατικότητας ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Εντοπίζοντας το σημαντικό αυτό κενό και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κάλυψής του, η Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ. έχει ανταποκριθεί σε ολοένα και περισσότερα αιτήματα για την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων σε σχολεία. Τα αιτήματα αυτά εστιάζουν στη διαχείριση της επιθετικότητας, της συναισθηματικής ανωριμότητας των παιδιών, του bullying, των σχέσεων και των δυναμικών μειωμένης επικοινωνίας και έντασης που αναπτύσσονται σε επίπεδο μαθητών, γονέων και καθηγητών, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της διαφορετικότητας της πολιτισμικής διαφοράς, του φυσικού και συναισθηματικού αποκλεισμού κά.

Η μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στα σχολεία της Αττικής, έχουν εστιάσει σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες που επιβεβαίωσαν την ορθότητα της επιλογής προσανατολισμού της στο χώρο του ελληνικού σχολείου ως φορέα υποδοχής. 
Στην κατεύθυνση της στρατηγικής επένδυσης σε δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα εντάσσεται το νέο μεγάλο πρόγραμμα που θέτει την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων στο επίκεντρο της προσοχής


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»
 Ακαδημίας 50, Αθήνα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts