ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ»

26 - 27 Νοεμβρίου 2018
Διεθνές Συνέδριο:
 «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτισμική Πολυμορφία»

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και την Έδρα UNESCO “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Δημοκρατία και την Ειρήνη” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)” της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Αξιών της ΕΕ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Εδρα Jean Monnet “Πολιτικές για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP)” του Πανεπιστημίου Πειραιά. 


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
    Ενσωμάτωση και ανοχή - Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως οδηγός
    Πολιτισμός, ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
    Θρησκευτική ετερότητα και ο ρόλος του κράτους
    Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Μεταξύ των ομιλητών είναι η Kαθηγήτρια Αλεξάνδρα Ξανθάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Brunel University στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Gabriel Toggenburg, Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στη Βιέννη (σκάιπ), ο Κωνσταντίνος Ταραράς, στέλεχος της UNESCO στο Παρίσι (σκάιπ), καθώς και ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα (χωρίς διερμηνεία). Χρηματοδοτείται και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για κάθε ημέρα

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2018/Ώρα:10.00-14.00
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018/Ώρα:17.30-21.00


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


auth.gr


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη