ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
23 - 24 Νοεμβρίου 2018
Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο
"Πολυγραμματισμοί  στην εκπαίδευση - Από τη θεωρία στην πράξη"
 "Τζαρτζάνεια 2018"
Διοργανωτές:
Δήμος Τυρνάβου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Λάρισας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η καλλιέργεια του γραμματισμού περιλαμβάνεται μεταξύ των κεντρικών επιδιώξεων στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ωστόσο οι πολλαπλές διαστάσεις του -πολλαπλές τόσο ως προς τα κοινωνικά συγκείμενα και τις πρακτικές επικοινωνίας όσο και ως προς τους σημειωτικούς πόρους που αξιοποιούνται- καθιστούν δύσκολη υπόθεση τη διδακτική του προσέγγιση με ολιστικό τρόπο. Αρκετές φορές μάλιστα οι σχετικές εκπαιδευτικές προτάσεις απαντούν σε μία κυρίως εργαλειακή (ή/και επιφανειακή) προσέγγιση και μάλιστα αποκλειστικά στο γλωσσικό μάθημα

 Από την άλλη πλευρά η προσέγγιση των Πολυγραμματισμών -ως παιδαγωγικό πλαίσιο- αναδεικνύει τη διαδικασία κατασκευής νοήματος σε ποικίλα πολιτισμικά, κοινωνικά και γνωστικά συγκείμενα, γεγονός που σημαίνει ότι το γλωσσικό μάθημα δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται στη διδασκαλία/μάθηση του γλωσσικού συστήματος της επίσημης γλωσσικής νόρμας

Αντίθετα, η επικοινωνία και η αναπαράσταση του νοήματος απαιτεί, ολοένα και περισσότερο, οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται διαφορές στα σχήματα κατασκευής του νοήματος από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Οι διαφορές αυτές μπορεί να απορρέουν από ποικίλους παράγοντες που συνδέονται με την κουλτούρα, το φύλο, τις εμπειρίες, τα κοινωνικά και επιστημονικά πεδία κλπ. Κάθε ανταλλαγή νοήματος είναι, εν μέρει, διαλογική και διαπολιτισμική.

Επιπλέον, η πολυτροπική κατασκευή των σύγχρονων κειμένων επιτάσσει ανάλογες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την παραγωγή τους από τους μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες

Η ένταξη των πολυτροπικών κειμένων στα αναλυτικά προγράμματα και στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της προσέγγισης των Πολυγραμματισμών, θέτει νέες προκλήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία· προκλήσεις οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τα όρια της τυπικής γλωσσικής διδασκαλίας, ενώ παράλληλα επιβάλλουν τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται τα ψηφιακά μέσα στη διδακτική πράξη, καθώς αυτά είναι που κατεξοχήν προσφέρουν κάθε δυνατότητα για πολυτροπική κατασκευή του νοήματος.


Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο
Λαρίσης 4, Τυρναβος

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts