ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

3o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «THE SCIENCE AND ORTHODOX CHRISTIANITY RELATIONSHIP - PAST-PRESENT-FUTURE - Η ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 29 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβρίου 2018
 Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
3o Διεθνές Συνέδριο Ερευνητικού Προγράμματος
"Science & Orthodoxy around the World (SOW)":
“The Science and Orthodox Christianity relationship - Past-Present-Φuture"
 «Η σχέση Επιστήμης και Ορθοδοξίας - Παρελθόν-Παρόν-Mέλλον»

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος SOW
ολοκληρώνει μια τριετή προσπάθεια να χαρτογραφηθεί ο διάλογος μεταξύ επιστήμης και θρησκείας σήμερα και να βοηθηθεί η συνέχειά του. 

Εντατική επιστημονική έρευνα, πολλές ώρες συζητήσεων σε συνέδρια και εργαστήρια και μεγάλος αριθμός συνεντεύξεων αποκάλυψαν τις πιο σημαντικές τρέχουσες θεματικές πάνω στις οποίες ανταλλάσσονται απόψεις, αναδεικνύοντας παράλληλα διάφορες όψεις της σχέσης επιστημών και θρησκείας στον Ορθόδοξο χώρο.

Τέτοιες θεματικές είναι η Βιοηθική, η Οικολογία και το περιβάλλον, η Φυσική και η Κοσμολογία, καθώς και η Ψυχολογία/Ψυχανάλυση, όπου διαφαίνονται νέες προοπτικές για τον διάλογο στο μέλλον. 

Ως απαραίτητα εργαλεία για τη συνέχιση της συζήτησης στο μέλλον αναδεικνύονται τόσο η Φιλοσοφία όσο και η ιστορική αποτίμηση της σχέσης μέχρι σήμερα.

 Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν θα ευδοκιμούσε χωρίς την ανταλλαγή βασικών απόψεων μεταξύ των Ορθοδόξων και των εκπροσώπων του διαλόγου που προϋπάρχει πολλές δεκαετίες τώρα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Διαμαρτυρομένους.

Το συνέδριο θα επιχειρήσει όχι μόνο να θέσει ερωτήματα γύρω από τις προβληματικές αυτές, αλλά να προσφέρει και απαντήσεις, σε μια συζήτηση όπου ο Ορθόδοξος Χριστινισμός μπορεί να συμβάλει καθοριστικά

 Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά

 Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου (Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018) θα είναι αφιερωμένη στη σχέση Ψυχολογίας/Ψυχανάλυσης και Ορθοδοξίας
 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»
 Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts