ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

26ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
07 - 09 Δεκεμβρίου 2018
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης 
διοργανώνει το 26ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
 «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή»

Σκοπός του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν στις  γενικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικής Ιατρικής, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Διαπολιτισμικότητας, Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

    Πανεπιστημιακούς
    Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
    Ερευνητές και Ειδικούς επιστήμονες
    Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
    Εκπαιδευτικούς και στελέχη Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
    Στελέχη αγωγής υγείας
    Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικούς φορείς, μέλη οργανώσεων αλλοδαπών και πολιτικά κόμματα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική
 Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου, Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο και Άλλο υλικό (αν υπάρχει), καταβάλλουν οικονομική συμμετοχήΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts