ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01 - 03 Μαρτίου 2019
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΕΣΥΠ το 
1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: 
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Πολιτιστικές Δραστηριότητες» 
στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας
  
Το Συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου».

Στόχοι του Συνεδρίου:
• Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία στις θεματικές, που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 •  Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» στους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες

 Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
• Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
• Στελέχη της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Ερευνητές/τριες
• Διδάκτορες/ισσες
• Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/διδακτόρισσες
• Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
• Προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
• Πολιτιστικούς Φορείς
• Επιστημονικούς Φορείς

Θεματικές Ενότητες:
1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων  που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες
3. Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση κι την ενεργητική συμμετοχή ,  τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/ τριών.
4. Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
5. Επαγγελματικός Προσανατολισμός, συμβουλευτική και πολιτιστικές δραστηριότητες στην  Ειδική Αγωγή.
6. Λήψη Απόφασης, προσωπική ανάπτυξη
7. Λαογραφία, λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση
8. Φύλο και επαγγελματικές επιλογές
9. Γλώσσα, λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, σχολική εφημερίδα/ περιοδικό, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, φωτογραφία, χορός.
10. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Οι εργασίες που θα υποβληθούν
Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Ο/η συγγραφέας ή οι συγγραφείς (έως 4 ανά εργασία) με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει αλλού ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της. Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία, εγκρίνονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.  Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά κριτήρια από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και από Επιτροπή κριτών που θα αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, Διδάκτορες
 Οι οδηγίες μορφοποίησης και υποβολής εργασιών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι http://users.sch.gr/etheolog/wordpress/

Επιζητούμενες εργασίες

• Περιλήψεις εισηγήσεων
Οι συγγραφείς θα καταθέσουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (450-500 λέξεις) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AhATfGBn5fnzRpO0ZuknE4Gl0VFVP3RRtjOsipIB7jAP2g/viewform  
έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Εφόσον κριθεί θετικά από τις/τους κριτές και την παρουσιάσουν στο Συνέδριο, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που επιθυμούν η εργασία τους να συμπεριληφθεί στον τόμο των ηλεκτρονικών πρακτικών του Συνεδρίου  είναι υποχρεωμένοι/ες μέσα σε μια εβδομάδα από την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο να στείλουν το πλήρες κείμενο σύμφωνα με τις συνεδριακές προδιαγραφές.
• Πλήρεις εισηγήσεις.
Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία.
• Σύντομες εισηγήσεις.
 Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες με ενδεικτική βιβλιογραφία.
 • Αφίσες (Posters).
Αφορούν εργασίες, έρευνες, δράσεις. Θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Οι αφίσες θα αποσταλούν εκτυπωμένες σε χαρτί μεγέθους A4.
• Βιωματικά Εργαστήρια
Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Οι εισηγητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να υποβάλλουν φύλλα εργασίας  ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιήσουν.
• Εισηγήσεις εξ αποστάσεως (πλήρεις, σύντομες, αφίσες)
Αφορούν εισηγήσεις όλων των παραπάνω κατηγοριών για την παρουσίαση των οποίων οι συγγραφείς τους αδυνατούν να παραστούν στις εργασίες του Συνεδρίου και τους δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρουσίασης.

 Κρίσιμες Ημερομηνίες
•  Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 1 Δεκεμβρίου 2018
• Πέρας υποβολής περιλήψεων: 31 Δεκεμβρίου 2018
• Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 20 Ιανουαρίου 2019
• Ανάρτηση προγράμματος Συνεδρίου: 31 Ιανουαρίου 2019
• Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019
• Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1, 2 και 3 Μαρτίου  2019

Εγγραφή:
Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν
 Στους/ στις συνέδρους παρέχεται:  φάκελος του Συνεδρίου,  βεβαίωση εισήγησης, βεβαίωση παρακολούθησης, τα Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-5545391
ηλ. ταχυδρομείο: politistika@dide-dytik.att.sch.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή:
Ξενοφών Βαμβακερός
Καλαϊτζόγλου Ελευθέριος
Κάτων Βαζαίος, Ναυσικά Μπάζα
Μαρία Βλαχοπούλου, Αλεξάνδρα Ανωγειανάκη

 Η Επιστημονική Επιτροπή:
Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασιλική Χρυσανθοπούλου, ΕΚΠΑ
Ξενοφών Βαμβακερός, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Γιώργος Κούζας, ΕΚΠΑ
Δρ Αναστασία Παμουκτσόγλου, π. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ερευνήτρια- συγγραφέας
Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Κατσαμπούρη Φωτεινή, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Προσανατολισμού
Μαστοράκη Έλενα, Σύμβουλος Προσανατολισμού (MASW, PhDc)
Μπότου Αναστασία, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολική Σύμβουλο
Κατσίγιαννη Ευγενία, Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας (MΔΕ)
Γεωργία Αθανασοπούλου, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05
Γεώργιος Παυλικάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Δρ. Nίκος Μποζίνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης,Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Τσέργας Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καλαβά-Μυλωνά Νίνα, Δρ. Συμβουλευτικής & Επ. Προσανατολισμού
Κοντζίνου Ιωάννα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, εκπ/κός, M.Sc.
Κοτσιαφίτου Αναστασία, Υπεύθυνη  ΚΕ.ΣΥ.Π  ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Καθηγήτρια Θεολόγος, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Msc Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Αντωνίου Θεόδωρος, Δρ. Επιστήμες Αγωγής
Κοτσιφάκος Δημήτριος, απόφοιτος Α-ΤΕΙ Αθηνών, απόφοιτος ΕΠΠΑΙΚ
Αναστάσιος Βιολέτης, Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων