ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ: "CESBA MED - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018/Ώρα:09.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 διοργανώνει την Ημερίδα με τίτλο:
"CESBA MED - Βιώσιμες Μεσογειακές Πόλεις"
 Η Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συμμετέχει στο έργο «CESBA MED Sustainable MED Cities» που υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
Το CESBA MED ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, έχει διάρκεια 36 μηνών και συντονίζεται από την Πόλη του Τορίνο (City of Torino, Ιταλία) με τη συμμετοχή 12 φορέων από 7 χώρες

 Το CESBA MED στοχεύει στον συνδυασμό διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης και βασικών δεικτών απόδοσης σε μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει τους χρήστες στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και διευκολύνει τις συνέργειες στην ανάπτυξη επιτυχημένων, οικονομικά αποδοτικών αναπτυξιακών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης για μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου "CESBA MED Sustainable MED Cities" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 Ξενοδοχείο Αμαλία
Λεωφ. Αμαλίας 10,  Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts