ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΜΠΣ «Στρατηγικές Σπουδές και Ασφάλεια» ΔΕΠΣ – ΣΕΘΑ ), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ - ΕΔΩ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies SmartAL» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ - ΕΔΩ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts