ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:
«Εθνική Συμμετοχή από τη ΓΓΕΤ για τα έτη 2016-2017 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με 6 άτομα με σύμβαση έργου μετά τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος


1 ΠΕ-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
1 ΠΕ-Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
1 ΠΕ-Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
1 ΠΕ-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής
1 ΤΕ-ΛογιστικήςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
18/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts