ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 8 άτομα για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλής εκτέλεση Προγραμμάτων άθλησης – παροχή υπηρεσιών – Προετοιμασία και
διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
27/09/2018 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts