ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ για:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ, ΜΕΛΗ ΜΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
08 - 09 Νοεμβρίου 2018
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ 

Οι στόχοι του συνεδρίου παραμένουν για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης
 Η διαρκής εκπαίδευση των νέων και παλαιότερων συναδέλφων, είναι σήμερα πολυτιμότερη από ποτέ.

Η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές συναντήσεις, θωρακίζει την εξειδίκευση σε ανταγωνιστικό επιστημονικά και ευμετάβλητο κοινωνικοοικονομικά περιβάλλον

 Για τους παραπάνω λόγους, το επιστημονικό βήμα του συνεδρίου θα είναι ιδιαίτερα φιλόξενο στους νέους συναδέλφους καθώς και σε συναδέλφους του ευρύτερου επιστημονικού χώρου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από στρόγγυλες τράπεζες, διαλέξεις καθώς και τις προφορικές ανακοινώσεις και τα ηλεκτρονικά εκθέματα που αφορούν στις παθήσεις του Μαστού Ξενοδοχείο Royal Olympic
 
Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts