ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  19 - 21 Οκτωβρίου 2018
11o Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο: 
«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
 και 
9o Πανελλήνιο Συνέδριο:
 «Διδακτική της Πληροφορικής»
Διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (υπό την αιγίδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τμήματος Φυσικής) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, θεματικές συνεδρίες, συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας, φροντιστήρια (tutorials) και εργαστήρια (workshops)

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την κάθε είδους αξιοποίηση και αξιολόγηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξάγεται παράλληλα με το 9ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.
Θεματολογία

Το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» αναμένεται να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (τεχνολογικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές και διδακτικές), καθώς και στα συναφή ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

    •   Τεχνολογικά-υποστηριζόμενη Μάθηση
•   Συνεργατική Μάθηση με Υποστήριξη Υπολογιστών
•   Μάθηση, Παιδαγωγική και Ηλεκτρονική Μάθηση
•   Τεχνολογίες Μάθησης
•   Υπολογιστική Σκέψη και Εκπαίδευση
•   ΤΠΕ και Εκπαίδευση των Επιστημών
•   ΤΠΕ και Εκπαίδευση της Γλώσσας
•   ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός
•   ΤΠΕ και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
•   ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
•   Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αειφόρο σχολείο και ΤΠΕ
•   Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και ΤΠΕ
•   Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
•   Εκπαιδευτική Πολιτική και ΤΠΕ
•   e-Περιεχόμενο – Ανάπτυξη και Διακίνηση
•   Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs)
•   Ανοιχτό περιεχόμενο – Ανοιχτά δεδομένα στην Εκπαίδευση
•   Μαθησιακή Αναλυτική (Learning analytics)
•   Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
•   Εκπαιδευτική ρομποτική
•   Τεχνολογίες Arduino και Raspberry Pi στην Εκπαίδευση
•   Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
•   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Web 2.0
•   Κοινωνικά Δίκτυα – Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
•   Ασύρματες, Κινητές και Πανταχού Παρούσες Τεχνολογίες για τη Μάθηση
•   Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανώτατη Εκπαίδευση
•   Ηλεκτρονική Μάθηση και Δια-βίου Μάθηση
•   ΤΠΕ και Δια-βίου Μάθηση
•   Εκπαίδευση από Απόσταση – Μοντέλα, Συστήματα και Αρχιτεκτονικές
•   Ψηφιακός Γραμματισμός και Ψηφιακή Επάρκεια
•   e-Αξιολόγηση – Θεωρίες και Μεθοδολογίες
Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
 Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts