ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017», ενδιαφέρεται για τη σύναψη 6 συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη


5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/10/2018