ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  
ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημόνων ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίων διδακτόρων, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθήματος του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
28/09/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts