ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο),
συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής 3 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ


2 ΥΕ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ