ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

O ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 ατόμων για την για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Κηφισιάς, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών


 2 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts