ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 16 άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2018» συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες


 16 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΣΑΚΑΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
20/09/2018 - 01/10/2018