ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»

Το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζει στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες εξειδίκευσης που αφορούν στον ήχο και πως αυτός αξιοποιείται ως κύμα, ως σήμα και ως φορέας πληροφορίας.
 
Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 1 Οκτωβρίου 2018.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος και δεν απαιτείται η καταβολή τέλους φοίτησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, απόφοιτοι των Τμημάτων:

    Σχολών Θετικών Επιστημών
    Πολυτεχνικών Σχολών
    Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
    Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τ.Ε. και Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Τ.Ε.
    Μουσικών Σπουδών (και Εθνομουσικολογίας), Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Επιπλέον στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.


 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
20/09/2018
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts