ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει το Πρόγραμμα:
 «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών»
 
O Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα. Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και κάποια φροντιστήρια.
 
Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:
1. Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017 (Ε1)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)
5. Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας , μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
6. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει)
7. Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
8. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πατρέων καταθέτουν : Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
20/08/2018 - 05/09/2018 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, Πάτρα
Ώρες: 09.00-13.00
 
Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο τηλ: 2610.311561
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts