ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: "Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ", ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
31 Αυγούστου - 02 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας σας προσκαλεί σε ΔιήμερΗ Συνάντηση Διαλόγου με τίτλο:
"Η αξία της αυτοδιαχείρισης - ιδέες και πρακτικές"

Κεντρικός στόχος του διημέρου είναι η ανάδειξη της σημασίας της αυτοδιαχείρισης ως μέσου απάντησης σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. 

Σκοπός ο διάλογος μεταξύ εγχειρημάτων διαφορετικών τομέων, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, της εργασίας, της τοπικής ανάπτυξης, του αλληλέγγυου εμπορίου, της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή και της κοινωνικής ένταξης

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας διαχρονικά υποστηρίζει και ενισχύει ομάδες ή πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες και να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα κοινά τους ζητήματα στο χώρο της Υγείας

Η ανάδυση ποικιλόμορφων εγχειρημάτων τα τελευταία χρόνια, καθιστά απαραίτητη τη συνάντηση και αλληλεπίδρασή μας με αυτά, σε μια προσπάθεια αναζήτησης του κοινού μας τόπου στο πεδίο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Μέσα από το διάλογο που αναμένεται να αναπτυχθεί επιδιώκεται ακόμα:

α) Η γνωριμία της τοπικής κοινότητας με κοινωνικά εγχειρήματα.

β) Η ανάπτυξη διαλόγου με άλλα εγχειρήματα ή πολίτες που θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του διημέρου.

γ) Η περαιτέρω εμβάθυνση της κατανόησης των εργαζομένων και των μελών του προγράμματος για τις πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ως τρόπου κάλυψης κοινωνικών αναγκών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: