ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου 
για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο:
 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Η πράξη αποσκοπεί στη στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και την αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων Χημικών, καθώς και άλλων πτυχιούχων ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε συναφή αντικείμενα του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 
Πτυχίο Νομικής Σχολής
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2 
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών 
ή Κοινωνικών Επιστημών
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών 
ή Τεχνολογιών Πληροφορίας Επικοινωνιών
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών 
ή Διοικητικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών 
ή Πολυτεχνικών Σχολών
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5
 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής
 ή Διοικητικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6 
Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 ή Επικοινωνίας
 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7
 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοικητικών Επιστημών 
ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών ΕπιστημώνΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
04/09/2018